Disclaimer

Wat je moet weten over Verlofkaart in Excel

Verlofkaart in Excel is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit product. Het gebruik van Verlofkaart in Excel is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. Verlofkaart is slechts een hulpmiddel voor je verlofregistratie. Wijzigingen in Verlofkaart in Excel kunnen leiden tot ernstige fouten.

DISCLAIMER
Esset Financial Services heeft Financieel Plan in Excel met alle daarin verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen enkele garantie op Financieel Plan in Excel, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreuk makend is.

AUTEURSRECHT
Copyright © Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN
Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).